Uit dienst

‘Werknemer treedt met ingang van 1 april 1998 in dienst van de B.V. en wordt meer in het bijzonder aangesteld in de functie van programmaredacteur/corrector.’

‘Hilversum, 20 november 2006
Betreft: beƫindiging dienstverband
Geachte mevrouw Brink,
Voor de goede orde bevestigen wij u hierbij dat uw dienstverband, voor onbepaalde tijd, bij programmabladen AKN op uw eigen verzoek zal eindigen op 1 januari 2007.’

Sporen.
1. Mok die na de bedrijfsverhuizing ontheemd in een hoekje stond en waar ik het afgelopen jaar uit gedronken heb. Tekst: Groovy chick.
2. Geeltje (al oud) met daarop: Televizier, tvn2, di, tweede kolom links.
3. Wisselmuis. De 15 uur dat ik contractueel aan de BVPB verbonden was gebruikte ik, net als nu thuis, de authentieke Applemuis. Invallers gebruikten liever deze muis met linker en rechter klik.
4. Champagnefles. De afdeling staat bekend om het gulzig ontkurken van champagneflessen ter gelegenheid van het minste of geringste. Vervolgens wordt een foto van het feestvarken op de champagnefles geplakt waarna de fles in de vensterbank te pronk gezet wordt. Nadeel is dat de vensterbanken zo vol staan dat het een crime is om de lamellen nog open of dicht te doen.
5. Toetsenbord met mijn tranen om het afscheid. (Met ook best een gelukstraantje om mijn fulltime freelancerschap.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *