Timmermansoog

Staat de foto exact in het midden? Is deze foto wel recht genomen? Het ene moment vind ik dat de firma Printcanvas.nl haar werk uitstekend heeft gedaan. Het volgende moment dansen de bloemetjes voor mijn ogen.
De keuze voor een printboer via internet was niet eenvoudig. Er zijn er maar 1,2 miljoen.
Op de site van printcanvas.nl staat een opsomming van veelgehoorde klachten in het algemeen over afdrukken op canvas.
De kleuren zijn vaak niet goed.
Het wit is niet wit.
Het boezemde me vertrouwen in dat ze zo goed op de hoogte waren. Met hetzelfde recht kun je dat als verdacht beschouwen.
Doorslaggevend was dat ze in Bedum woonden en ik een artikel in de Bedummer Courant (of iets dergelijks) vond over de twee mannen. De begeleidende foto deed me denken aan Grunninger koek en zeilvakanties en contact met de lokale bevolking: ‘O, hebben jullie de mast eraf gevaren. Ik breng jullie wel even met ons motorbootje naar Rottumerplaat hoor.’
Maar snel? Een eenentwintigste-eeuwer noemt tweeëneenhalve week levertijd niet snel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *